Thông tư của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thông giáo dục quốc dân

Ngày 28/12/2017 Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thông tư có hiệu lực  thi hành kể từ ngày 13/02/2018. Nội dung Thông tư Tại đây get sex appпочта международная