Hướng dẫn các khoản thu

Hướng dẫn các khoản thu

Phòng GD&ĐT có công văn hướng dẫn  thu học phí và các khoản đóng góp năm học 2017-2018. Nội dung Tại đây