Liên hệ

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT VỤ BẢN
Địa chỉ: Thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Ông Vũ Hữu Mai

Chức vụ: Quyền Trưởng phòng GD&ĐT
Điện thoại: 03503820035 – Email: pgdvuban@namdinh.edu.vn