Thủ tục Thành lập trường trung học phổ thông ngoài công lập

Cơ sở pháp lý :

+ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ.

+ Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2001 của Bộ GD&ĐT.

+ Văn bản số 12135/TCCB ngày 05/11/2001 của Bộ GD&ĐT.
Nội dung :

– Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức khi thành lập trường trung học phổ thông ngoài công lập phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước2:

+ Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở GD-ĐT Hà Giang.

+ Công chức nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ ( nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện mới nhận).

+ Thẩm định hồ sơ thành lập trường và lập tờ trình đề nghị UBND tỉnh ra Quyết định thành lập trường.

Bước3:  Chuyển hồ sơ sang Sở Nội vụ để thẩm định và trình UBND tỉnh ra Quyết định.

Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận Quyết định thành lập trường.

  – Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở GD-ĐT Hà Giang.

– Thành phần hồ sơ:

+ Dự thảo Đề án tổ chức và hoạt động của trường và bản cam kết trong vòng 5 năm xây dựng trường tương ứng với quy mô ngành nghề đào tạo.

+ Văn bản do cấp có thẩm quyền xác nhận về khả năng tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật của tổ chức, cá nhân.

+ Hồ sơ xác nhận về quyền sử dụng đất hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc giao đất xây dựng trường.

+ Hồ sơ nhân sự:

     Danh sách dự kiến và lý lịch của thành viên Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng và các cán bộ quản lý của nhà trường.

     Danh sách giáo viên, giảng viên cơ hữu, kèm theo bản cam kết tham gia giảng dạy của trường.

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.                                                              

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Hà Giang.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

– Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

Thời gian : – Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí : – Lệ phí: Không