Thủ tục công nhận trường Trung học đạt chuẩn quốc gia:

– Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các trường THCS, THPT  lập báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn theo các chuẩn quy định về trường trung học đạt chuẩn quốc gia của Bộ GD&ĐT (5 chuẩn) và kèm theo sơ đồ cơ cấu các khối công trình của nhà trường.

Các Phòng GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia của trường THCS và chuyển hồ sơ này lên Sở Giáo dục và Đào tạo sau khi đã báo cáo và được Ủy ban nhân dân cấp huyện/thị/thành phố đồng ý (bằng văn bản). Đối với các trường THPT thì gửi hồ sơ đề nghị công nhận trường THPT đạt chuẩn quốc gia trực tiếp về Sở GD&ĐT.

Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra, công nhận trường THCS, THPT đat chuẩn quốc gia do các Phòng GD&ĐT và các trường THPT gửi lên, Sở GD&ĐT thành lập Đoàn kiểm tra kỹ thuật  trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

Bước 3: Sở GD&ĐT trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn cấp tỉnh để kiểm tra, công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

Thành phần: Gồm đại diện UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn giáo dục tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; có trưởng đoàn và 01 thư ký.

Bước 4: Hội đồng xét đề nghị công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận trường THCS, THPT đạt chuẩn quốc gia.

– Cách thức thực hiện: Xem xét hồ sơ và xuống tại trường học để kiểm tra.

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1)  Bản đề nghị được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

2)  Báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn qui định (5 chuẩn) và kèm theo sơ đồ cơ cấu các khối công trình của nhà trường.

3)  Biên bản tự kiểm tra của trường.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Thời hạn giải quyết: Quy chế không xác định.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính và bằng công nhận

– Lệ phí: Không.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

– Căn cứ pháp ly của thủ tục hành chính:

Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chẩn quốc gia.

File đính kèm: QUY CHE TRUONG CHUAN QG 05-12-12 _

THONG TU TRUONG CHUAN qg 22-11-12 (2)