STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

1

QĐHH-6868

23/07/2015

Hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT quốc gia

2

KKKK45KKK

06/08/2015

754/SGDĐT-GDDTV/v khắc phục tồn tại trong việc hoàn thiện chứng từ cấp phát gạo theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg

3

06/08/2015

725/SGDĐT-GDDTV/v thực hiện chính sách theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm học 2015-2016

4

GDDT01

06/08/2015

2375/CĐ-CTUBND Công điện: Về việc chủ động đối phó với ảnh hưởng của mưa dông

5

1893/QĐ-BGD ĐT

05/07/2016

Quyết định Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

6

1614/SGD ĐT

26/12/2016

Thông báo Kết quả thi năng lực giáo viên tiếng Anh năm 2016

7

5972/CT-BGDĐT

27/12/2016

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

8

27/2017/TT-BGDĐT

20/12/2017

Thông tư Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

9

2424/QĐ-SGDĐT

28/12/2017

Điều lệ Giải thể thao học sinh phổ thông ngành Giáo dục và Đào tạo, năm học 2017-2018

10

29/2017/TT-BGDĐT

09/01/2018

Thông tư Ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập