Công khai thực hiện ngân sách quý III năm 2020

Công khai thực hiện ngân sách quý III năm 2020

Ngày 15 tháng 10 năm 2020, Trưởng phòng GDĐT huyện Vụ Bản ban hành Quyết định số 649/QĐ-PGDĐT về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2020. Chi tiết cụ thể xem tại đây: