Quyết định của UBND huyện phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021

Ngày 12/5/2020, UBND huyện Vụ Bản ban hành Quyết định số 685/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021.

Chi tiết Quyết định số 685/QĐ-UBND xem tại đây: QĐ_685_UBND huyện_Phê duyệt KH TS đầu cấp