Thông báo số 107/TB-UBND ngày 04/10/2023 của UBND huyện Vụ Bản về việc  tuyển dụng viên chức vào làm giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Vụ Bản năm…
TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC MẦM NON

TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC MẦM NON

Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp và lựa chọn các nội dung tuyên truyền về công tác giáo dục mầm non năm học 2021-2022. Mời quý vị xem chi tiết các bài tuyên truyền tại đây: Bài…