Tổ chức thi hùng biện tiếng Anh cấp tiểu học năm 2017-2018

Phòng GD&ĐT hướng dẫn tổ chức thi hùng biện tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2017-2018. Nội dung  công văn