Thông báo Kết quả thi năng lực giáo viên tiếng Anh năm 2016

Ngày 26/12/2016 Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định có thông báo kết quả thi năng lực giáo viên tiếng Anh năm 2016. Nội dung chi tiết tại đây