QUYẾT ĐỊNH v/v phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vụ Bản

Ngày 26/12/2017  UBND tỉnh Nam Định có quyết định số 3043/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đén năm 2050. Nội dung tai đây( sao) QĐ 3043