Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Trần Huy Liệu năm học 2018-2019

Phòng GD&ĐT huyện Vụ Bản có công văn số 83/PGDĐT Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6  trường THCS Trần Huy Liệu, năm học 2018-2019. Nội dung Tại đây