Công văn về việc nghỉ Tết Dương lịch 2018

Phòng GD&ĐT có hướng dẫn các trường về việc nghỉ Tết dương lịch 2018. Nội dung tại đây