Cho học sinh nghỉ học khi thời tiết giá rét

Sở GD&ĐT Nam Định có công văn hướng dẫn về việc cho học sinh nghỉ học khi thời tiết giá rét. Nội dung CV 52