Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Trần Huy Liệu

Phòng GD&ĐT có công văn số 129/PGDĐT về Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Trần Huy Liệu( cơ sở giáo dục chất lượng cao) năm học 2019-2020. Nội dung chi tiết cv 129