Tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên

Ngày 30/3/2018 Phòng GD&ĐT có công văn số 26/PGDĐT-TCCB Hướng dẫn tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập. Nội dung hướng dẫn  tại đây