Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục

Ngày 12/4/2019 Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT về việc quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Nội dung chi tiết tại đây thong-tu-06-2019-tt-bgddt