Quy định mới: chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

Ngày 05/01/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 06/2018/NĐ-CP: Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/02/2018. Nội dung Nghị định Tại đây NĐ 06.ультразвук этодоменное где