QĐ 1019/UBND tỉnh: Quyết định điều chỉnh Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Ngày 28 tháng 4 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1019/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 ban hành tại Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 18/7/2019. Nội dung chi tiết xem tại đây QĐ_1019_UBND tỉnh