Nghỉ ngày giỗ Tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

Ngày 05/3/2019 Sở GD&ĐT Nam Định có công văn hướng dẫn thực hiện nghỉ ngày giỗ Tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5. Nội dung công văn tại đây CV_185