Kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2017-2018 cấp tiểu học

Phòng GD&ĐT có công văn hướng dẫn các trường tiểu học tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2017-2018. Nội dung CV kiểm tra cuối kỳ I