Kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2018

UBND huyện Vụ Bản đã có Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra, công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 2018-2019. Nội dung Kiểm tra công tác PCGD, XMC