Kết quả sáng kiến kinh nghiệm dự thi cấp tỉnh năm 2017

Sở GD&ĐT Nam Định có công văn thông báo kết quả sáng kiến kinh nghiệm dự thi cấp tỉnh năm 2017 và phát động viết sáng kiến kinh nghiệm dự thi cấp tỉnh năm 2018. Nội dung chi tiết CV 53alcatel oneвк беременность