Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019

Phòng GD&ĐT đã có công văn hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019. Nội dung công văn tại đây