CV 119/PGDĐT về việc đảm bảo an toàn khi trẻ em, học sinh đi học trở lại

Ngày 24/4/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 119/PGDĐT về việc đảm bảo an toàn khi trẻ em, học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19, Chi tiết xem tại đây: CV 119_PGDĐT CV_540_SGDĐT_CTTTCV_1398_BGDĐT_GDTC