Công văn về công tác kiểm tra nội bộ, công tác tự đánh giá, cơ sở dữ liệu cuối năm học 2018-2019

Phòng GD&ĐT có công văn số 125/PGDĐT gửi các trường về công tác kiểm tra nội bộ, công tác tự đánh giá, nhập cơ sở dữ liệu cuối năm học 2018-2019. Nội dung Tại đây CV 125