Công văn số 113/PGDĐT-GDTX về việc hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7

Ngày 23/4/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 113/PGDĐT-GDTX về việc hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7. Nội dung chi tiết tại đây:CV_113_PGDĐT_GDTX