Công văn hướng dẫn thực hiện Thông tư 17,18,19/2018/TT- BGDDT về kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia từ năm 2019

Ngày 25/02/2019 Phòng GD&ĐT đã có Công văn hướng dẫn các trường thực hiện Thông tư 17,18,19/2018/TT- BGDĐT về kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia từ năm 2019. Nội dung chi tiết tại đâyCv 43