Công khai thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2021

Ngày 11 tháng 10 năm 2021, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vụ Bản ban hành Quyết định số 572/QĐ-PGDĐT về việc công khai thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2021. Chi tiết nội dung Quyết định số 572/QĐ-PGDĐT xem tại đây:  QĐ_572_PGDĐT