Quyết định của Sở GD&ĐT Nam Định về việc Ban hành quy định tiêu chuẩn công nhận trường đạt chuẩn Xanh- Sạch- Đẹp-An toàn

Ngày 22/2/2019 Sở GD&ĐT Nam Định có quyết định về việc Ban hành quy định tiêu chuẩn công nhận trường đạt chuẩn Xanh- Sạch- Đẹp-An toàn. Nội dung quyết định tại đây QĐ_94