Kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm bổ sung Vắc xin Sởi – Rubella cho trẻ từ 1-5 tuổi trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Ngày 15 tháng 01 năm 2019 UBND tỉnh Nam Định ban hành kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm bổ sung Vắc xin Sởi-Rubella cho trẻ từ 1-5 tuổi trên địa bàn tỉnh Nam Định. Nội dung tại đây số 11 KH-UBND