Báo cáo dữ liệu phần mềm PEMIS năm 2017

Phòng GD&ĐT có công văn yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, THCS báo cáo dữ liệu phần mềm PEMIS năm 2017. Nội dung CV 110