Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019

Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019

Ngày 14/8/2018 UBND tỉnh đã Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định.Nội dung chi tiếtQĐ 1721планшеты…