Chương trình giáo dục phổ thông các môn học

Chương trình giáo dục phổ thông các môn học

Ngày 19/01/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông. Nội dung tại đây CHUONG TRINH GIAO DUC PHO THONG CAC MONsimple personal finance softwareноутбук…
Văn bản hướng dẫn tiêu chí nông thôn mới

Văn bản hướng dẫn tiêu chí nông thôn mới

Ngày 30/11/2016 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nam Định có hướng dẫn Đánh giá  kết quả thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2016. Nội dung chi tiếtHD…