Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019

Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019

Ngày 14/8/2018 UBND tỉnh đã Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định.Nội dung chi tiếtQĐ 1721планшеты…
Chương trình giáo dục phổ thông các môn học

Chương trình giáo dục phổ thông các môn học

Ngày 19/01/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông. Nội dung tại đây CHUONG TRINH GIAO DUC PHO THONG CAC MONsimple personal finance softwareноутбук…