Công khai thực hiện ngân sách quý III năm 2020

Công khai thực hiện ngân sách quý III năm 2020

Ngày 15 tháng 10 năm 2020, Trưởng phòng GDĐT huyện Vụ Bản ban hành Quyết định số 649/QĐ-PGDĐT về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2020. Chi tiết cụ thể xem tại đây: 
Chương trình giáo dục phổ thông các môn học

Chương trình giáo dục phổ thông các môn học

Ngày 19/01/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông. Nội dung tại đây CHUONG TRINH GIAO DUC PHO THONG CAC MONsimple personal finance softwareноутбук…